Vyjádření ŘSD k okolnostem použití tzv. studeného odvalu na stavbě dálnice D47

Ředitelství silnic a dálnic reaguje na nedělní vystoupení předsedy představenstva EUROVIA CS Martina Borovky v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Vyjádření se týká zejména použití tzv. studeného odvalu, který byl použit při stavbě dálnice D4708.2

Stěžejní problém vad na dálnici D47 – nejvážnější problémy se objevují na cca 16kilometrovém úseku – spočívá v použití nevhodného materiálu. Ten postupem času a vlivem vlhkosti bobtná a díky tomu se vozovky vlní a mosty se boří. Tento materiál, takzvaný „studený odval“ by podle zjištění expertů neměl mít na stavby sám o sobě jakkoliv dramatický, devastující vliv. Kopané i vrtané sondy a následná analýza odebraných vzorků z podloží mostů i tělesa dálnice prokazuje, že ve skutečnosti je v základech dálnice zcela jiný materiál, než normovaný „studený odval“.

Materiál označený jako studený odval byl v dokumentaci pro zadání stavby i zvláštních technických kvalitativních podmínkách (ZTKP) obecně zmíněn mezi možnými druhotnými materiály uvažovanými pro použití do násypů stavby. ZTKP coby dokument s nejvyšší interpretační prioritou z technického hlediska na stavbě však použití tohoto materiálu nepřipouštěly.

Materiál skutečně zastižený kopanými sondami v násypech nemá chemické a geofyzikální vlastnosti požadované závaznými technickými předpisy.

Použitý materiál zastižený v násypech stavby nebyl ani správným způsobem certifikován a jeho certifikát navíc v průběhu výstavby zanikl.

Zhotovitel nikdy neupozornil ŘSD na nevhodné vlastnosti použitého materiálu, jak k tomu byl povinen podle smlouvy.

Zároveň je na místě konstatovat, že není pravda, že by zástupci společnosti Eurovia CS „neměli přístup na stavbu“ kvůli prozkoumání reklamovaných závad. Zástupci firmy EUROVIA CS byli přítomni jak při pasportizaci reklamovaných závad, tak při pozdějších prohlídkách a kontrolách, které na stavbě probíhaly. Zástupci EUROVIA CS při provádění vrtaných i kopaných sond také obdrželi vždy stejný objem materiálu vzorků k analýze jako ŘSD.

Závěrem ještě dodáváme, že mosty u Ostravy nejsou v kategorii 3, tak jak tvrdí společnost EUROVIA CS, ale v nejhorší kategorii 7, která znamená havarijní stav. S konečnou platností to potvrdily zátěžové testy a přepočet zatížitelnosti.

„TÜV NORD jako nezávislá technická autorita dozoroval na žádost ŘSD ČR jak provedení zátěžových testů, tak i konečný přepočet zatížitelnosti mostu v Ostravě Přívoze. Zjištěný stav mostu je bez jakýchkoliv pochyb kritický,“ říká mluvčí TÜV NORD Czech, Mgr. Ladislava Klůsová.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD, jan.rydl@rsd.cz

Přihlaste se a vyzkoušejte si to!

Odebírání newsletteru STANDARD a URGENT

je zcela ZDARMA