Šlechtová: Fungující obce jsou základním stavebním kamenem rozvoje našich regionů

Ministryně Karla Šlechtová debatovala se starosty na Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí České republiky. Ve svém vystoupení představila pohled Ministerstva pro místní rozvoj na problematiku rozvoje měst a obcí, a oblasti, v nichž ministerstvo činnost a snahy starostů podporuje. Přítomné ujistila také o svém úsilí v prohlubování komunikace napříč samosprávami a představila některé kroky, které učinilo ministerstvo v oblasti veřejného investování a podpory regionů.

„Ministerstvo pro místní rozvoj se jako jeden z hlavních partnerů měst a obcí v České republice tradičně této akce účastní a naši zaměstnanci zde vystupují s řadou příspěvků. Věnujeme se aktuálním tématům na úrovni samospráv a starostům jsme k dispozici pro dotazy spjaté s řízením i financováním rozvoje jejich měst a obcí. Osobně tento typ komunikace velmi vítám, neboť i tímto způsobem můžeme naslouchat potřebám regionů a přizpůsobovat jim tak naše národní programy a dotace. Obce a města v České republice jsou středem mého zájmu a kdo jiný by jim měl naslouchat více, než-li ministryně pro místní rozvoj,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová představila na Celostátní finanční konferenci, která je jednou z nejvýznamnějších akcí Svazu měst a obcí ČR i dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj, které podporují konkurenceschopnost regionů v České republice. Stranou nezůstala ani důležitá legislativa jako například zákon o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1. října 2016. Ten dává zadavatelům zakázek širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Dostalo se i na využívání prostředků z fondů Evropské unie a na Integrovaný regionální operační program.

Cílem této konference je zejména seznámení starostů s aktuálními tématy z oblasti financování obcí a měst, včetně vzájemné diskuze mezi všemi zúčastněnými. Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací a je také důležitým partnerem Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Ing. Veronika Vároši, vedoucí tiskového oddělení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel: +420 224 861 508
fax: +420 224 861 333
mobil: +420 734 360 704
e-mail:veronika.varosi@mmr.cz
www.mmr.cz

Přihlaste se a vyzkoušejte si to!

Odebírání newsletteru STANDARD a URGENT

je zcela ZDARMA